Ağın Karamağara KöprüsüAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ağın Karamağara Köprüsü
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Yüksek Öğrenim Bursu Yönetmeliği

                                                        Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği

                                                               Yüksek Öğrenim Burs Yönetmeliği

 

 

Madde 1: Amaç : Bu yönetmelik Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından oluşturulacak ayrı bir hesapta biriken bağış miktarına göre,Türkiye’de Yüksek Öğrenim görme hakkını kazanmış, çalışkan, başarılı, sağlam karakterli,  öğrencilere dernek tarafından belirlenen koşullarda karşılıksız burs verme  kurallarından oluşmaktadır.

 

Madde 2: Bu yönetmelik ortaöğretim sonrası Türkiye’de yüksek öğrenim burslarından yararlanacak öğrencileri kapsar.

 

Madde 3 : Tanımlar.

 

a) Burs Hesabı: Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneğinin Devlet bankalarından birinde açılan hesapta bağışçılar tarafından yapılan bağışların toplanacağı birikimleri ifade eden hesaptır.

b) Başvuru: Burs almak isteyen öğrencilere, dernek tarafından hazırlanıp Web sitemizde  yayınlanmış olan başvuru formunu doldururken vermiş olduğu doğru bilgilerden oluşmaktadır.

c) Sözleşme: Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneğinin Web sitesinde bulunan formunda verilen bilgiler üzerine, dernek tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, bursun onaylanması halinde, bu  başvuru formu sözleşme olarak kabul edilecektir.

d) Eğitim Komisyonu: Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 5 (Beş) kişiden oluşur.

e) Öğrenci:: Burs almaya hak kazanmış üniversite öğrencisidir.

f) Yüksek Öğrenim Bursu: Lisans eğitimi veren 4,5 ve 6 yıllık Yüksek Öğrenim süresine sahip üniversitelerde öğretim süresince verilen karşılıksız burs anlamındadır.

 

Madde 4: Burs Koşulları:

 

a) Öğrencilerin Yüksek Öğrenim bursundan yararlanabilmesi için Ağın Nüfusuna kayıtlı olması ve/veya Ağınlı olmasının Dernek tarafından belirlenmesi şarttır. Öğrencinin burstan yararlanması için ailesinin ekonomik durumunun yetersiz olduğunun  Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı gelir durumunu gösterir belge ile kanıtlaması gerekir.

b) Karşılıksız burslar,en az 4 yıl ve üstü süreli lisans düzeyinde eğitim veren Üniversiteyi kazanarak, kesin kayıt yaptırmış başarılı öğrencilere Eğitim Komisyonu ve Dernek yönetim kurulunca yapılacak değerlendirmelere göre verilir.

c) Gerçek bilgilere göre doldurulmuş forma göre burs talebinde bulunan öğrencinin, bu yönetmelikte belirlenen koşullara uygunluğu, Dernek tarafından yapılacak araştırmalara göre burs verilmesinin uygun görülmesi gerekir.

d) Öğrenci bursunun devam etmesi için öğrenimine ara vermeden, yani sınıf tekrarı yapmadan, o öğretim kurumunun belirlemiş olduğu eğitim süresinde eğitimini tamamlamış olması halinde burs almaya devam eder. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin  her öğretim yılı süresi sonunda üniversite yönetiminden alacağı başarı durumunu gösteren öğrenim belgesini en geç Eylül ayına kadar dernek yönetimine vermesi ve yeni dönem için kayıt yenilemesi zorunludur. Öğrenim belgesini zamanında vermeyen öğrencinin bursu kesilir.

 

 e)  Öğrencinin ailesinde birden fazla kişinin eğitim alması, Ağın İbrahim Uçkunkaya

 Lisesinden mezun olması öncelik sayılacaktır.

f) Burs verme Komisyonu başvurulara göre öğretim yılının başında toplanır. Burs almak    isteyen öğrencilerin gerekli araştırmalarını yaptıktan sonra belirlenen öğrenci isimlerini Dernek yönetimine sunar. Burs alma hakkını kazanan öğrenci isimlerini derneğin yönetim  kurulunda oy çokluğu ile belirlenir.

 

Madde 5: Burs verilecek öğrenci sayısı ve miktarı

 

Her yıl burs verme döneminde Dernek yönetimince açılmış özel yüksek öğrenim             öğrencileri için bağış hesaplarında birikmiş olan miktara göre verilecek burslu sayısı ve bursun miktarı belirlenir. Burslar öğrencilere Ekim – Haziran ayları arasında 9 ay, dernek tarafından belirlenmiş bankanın şubelerinden birinde öğrenci tarafından açılmış olan hesaplara verilen otomatik ödeme talimatı ile yatırılır.

 

Madde 6: Başvurma.

 

a) Web Sitemizde(http://ankaraagindernegi.org) yayınlanmış olan başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ailenin gelir durumunu gösterir evrakları  derneğe göndermesi gerekir.

b) Burs almak için başvurma tarihi eğitim yılının başlangıç tarihi olan ekim ayının sonuna kadardır. Üniversitelerin öğretime başlama tarihinin değişmesi halinde başvuru tarihleri değişebilir. Yeni tarih dernek tarafından duyurulur.

c) Vakıf üniversitelerinden birini tam burslu olarak kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenciler burs için başvurabilirler. Bursun devam etmesi için tam bursluluk hakkının devam etmesi gerekir.

d) Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği yapılan başvuruları kasım ayı sonuna kadar sonuçlandırıp,burs alacak öğrencilerin isimlerini belirleyecektir.

 

Madde 7: Bursun Kesilmesi.

 

a)  Sınıf tekrarı yapan veya alttan 3 den fazla dersten üst sınıfa geçen öğrencilerin,

b) Dernek yönetimine vermesi gereken öğrenim durumunu gösterir belgesini eylül                        ayının sonuna kadar  teslim etmeyen öğrencilerin,

c) Üniversitesini bırakan ya da Üniversitesi ile ilişkisi kesilen veya üniversite değişikliği yaptığını 1 ay içerisinde dernek yönetimine bildirmeyen,

d) Vakıf Üniversitesini tam burslu olarak kazanan öğrenci,bursluluk hakkını kaybetmesi durumunda, okuluna devam edenlerin,

e) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde, milli çıkarlarımıza  aykırı faaliyetlerde bulundukları yargı veya ilgili kurumlar tarafından kararın bulunması,

f) Öğrenci öğrenim gördüğü üniversiteden ilişiği kesilmesini gerektirecek bir suçtan,öğrenim kurumunca sürekli çıkarma cezası verilenlerin,

g) Öğrenci öğrenimini bitirdiğinde durumunu en geç 1(bir) ay içerisinde dernek yönetimine   bildirmeyenlerin, bursları kesilir.

h) Her ne sebeple olursa olsun dernek yönetimine yanlış beyanda bulundukları belirlenen öğrencilerin burslarının kesilmesine, bursun kesilmesi sonrası yapılacak işlemlere Yönetim Kurulu karar verir. Haksız olarak alındığı belirlenen bursların yasal faizi ile birlikte Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneğine geri ödemek zorundadır.Ödeme yapılmadığı taktirde dernek Ankara Mahkemelerinde dava açabilir.

 

Madde 8: Burs yönetmeliğinde gerekli değişiklikleri yapma yetkisi Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu yetkisindedir.

Madde 9: Bu yönetmelik 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

                                                              Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği

                                                                           Yönetim Kurulu Üyeleri

 

 

 

                                   Ahmet ÇETİN              Mevlüt ÖKSÜZOĞLU                 Samettin AKBAŞ

                                       Başkan                     Başkan Yardımcısı                     Genel Sekreter

   

 

 

                                   Mustafa SELÇUK             Ömer ÖZTÜRK                     Yusuf Kenan ÖZER

                                       Sayman                          Üye                                          Üye

 

 

        

                                                                      Mustafa Kamil ATEŞ

                                                                                 Üye

Gokhan GUZEL

gokhanguzell@msn.com

Copyright © 2015

 


Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği